Våra verksamheter

Moment Group är koncernen där upplevelsen står i centrum. Verksamheten bedrivs idag i tre affärsområden och målsättningen är att bredda dagens affärer och möjliggöra för nya affärsområden. Ambitionen att växa vidare är tydlig och intressanta förvärvsmöjligheter utvärderas löpande.

Koncernens tre affärsområden

Affärsområde Event
Här verkar Hansen och Minnesota Communication och sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden. Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Affärsområde Live Entertainment
Här producerar 2Entertain musikal, teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning, förmedlar artister till företagskunder och driver fem teaterarenor. 2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Affärsområde Venues
Här verkar Wallmans Group. Wallmans Group driver åtta arenor i Norden där sex erbjuder mat- & showupplevelser, Wallmans i Stockholm, Köpenhamn och Oslo, Golden Hits och Hamburger Börs i Stockholms samt Kungsportshuset i Göteborg och två är moderna aktivitetscenter med tillhörande mat- och dryckesservering, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i Göteborg. Inom Wallmans Group produceras även de egna koncepten Wallmans, Golden Hits och The Concept. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar – en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

PELLE_GREEN_MINDRE


Pelle Mattisson

VD/Koncernchef Moment Group AB
pelle.mattisson@momentgroup.com
0705-80 06 57