VD har ordet 20 juli 2018

Ansökan till Nasdaq Stockholm inlämnad och ytterligare ett förvärv genomfört.

Moment Group är på väg att ta nästa steg i att etablera sig som den ledande aktören i upplevelseindustrin då koncernen i maj lämnade in en ansökan för notering vid Nasdaq Stockholm, och även genomförde uppstartsmöte med Nasdaq samt börsrevisor under kvartalet. Huvudanledningen är våra tillväxtambitioner i en växande bransch och koncernen har blivit avsevärt större det senaste året. Omsättningen (pro-rata) har på rullande 12-månader ökat med 27%. Även andra kvartalet uppvisade en hög tillväxttakt på totalt 45% och nådde pro-rata omsättning 237,9 msek (163,8 msek). Omsättningstillskottet kommer främst från Hansen inom affärsområde Event, samt inom Venues från öppningen av Kungsportshuset i Göteborg och förvärvet av Ballbreaker. Sammantaget under kvartalet utgör 38% organisk tillväxt och 7% förvärvad tillväxt.

Resultatet på EBITDA-nivå försvagades dock med 5 msek jämfört med andra kvartalet föregående år. Det som håller tillbaka resultatet är utvecklingen inom Venues där beläggningen blev sämre pga extremt vackert väder i Sverige sedan slutet av april, men framförallt av att uppstarten av Kungsportshuset belastar även detta kvartal. Inom verksamheten har Wallmans Group ett stort fokus på att få Kungsportshuset i full drift under hösten för att succesivt börja bidra positivt till koncernens resultatgenerering. Justerat för driftsunderskottet under uppstartsperioden för Kungsportshuset uppvisar andra kvartalet istället en marginell förbättring mot föregående år. På rullande 12-månader uppgår koncernens EBITDA till 42,1 msek (17,9 msek).

Arbetet med vår tillväxtstrategi fortlöper och i juni förvärvades aktivitetscentret STAR Bowling i Göteborg. STAR omsätter 50 msek och har en rörelsemarginal på ca 22% (2017). Köpeskillingen uppgick till 50 msek vilket motsvarar en EBITDA-multipel på 4,5. STAR kommer att verka som ett fristående bolag inom affärsområde Venues och blir en systeranläggning till Ballbreaker.

Under hösten kommer även ett nytt affärsområde att etableras – Immersive Experiences – med ambitionen att nå nya målgrupper genom upplevelsekoncept som skiljer sig från koncernens befintliga portfölj. Fokus kommer att vara på de delar av branschen där digitaliseringen driver nya konsumtionsmönster och gränserna mellan den fysiska och den virtuella världen suddas ut. Initiativet drivs således utifrån ett tydligt framtidsfokus. Verksamheten kommer att agera under koncernens varumärke Moment Group och kommer att bestå av en portfölj av bolag/varumärken inriktade mot både konsument- och företagsmarknaden.

Det blir en spännande höst, men först önskar jag en trevlig sommar!

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com