VD har ordet 18 november 2022

VD GAR ORDET - 18 november 2022

Det starkaste rörelseresultatet för de första nio månaderna i koncernens historia. Det ger en trygghet i det vi själva kan påverka i en svårförutsägbar framtid.

 

Det tredje kvartalet har en förväntat lägre aktivitetsnivå då merparten av våra verksamheter och arenor har stängt under semesterperioden. Sommarteatrarna går dock mot strömmen och på Vallarnas friluftsteater i Falkenberg och på Krusenstiernska i Kalmar spelades föreställningar under juli och augusti med bra beläggning och fina recensioner. Vallarna summerar glädjande nog en publiksuccé med över 55 000 besökare och nu under hösten är föreställningen ”Alla tiders Åsa-Nisse” ute på turné och spelar på närmare 20 olika scener från Malmö i söder till Luleå i norr. Under augusti och september öppnade övriga verksamheter och arenorna successivt upp igen och såväl beläggning som försäljning har generellt sett inom koncernen nått upp till förväntad nivå. Det känns bra att efter några tuffa år med restriktioner kunna konstatera att gäster och kunder återigen efterfrågar attraktiva och spännande upplevelser!

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick för koncernen till 163 msek (92 msek) med ett rörelseresultat på -17 msek (-17 msek). Rensat för en återbetalning av ett statligt stöd om 3,5 msek, som erhölls 2021, landar rörelseresultatet på -13,5 msek vilket innebär att även årets tredje kvartal, likt det andra kvartalet, var det bästa i koncernens historia jämfört med motsvarande period tidigare år. Ackumulerat för de första nio månaderna landar rörelseresultatet på -17 msek (-54 msek) vilket också kan jämföras med utfallet per den sista september 2019 (senast jämförbara period) vilket landade på -78 msek, en resultatförbättring om 61 msek. Detta är en tydlig signal om att arbetet med att skapa en hållbar lönsamhet i koncernen fortsatt är på rätt väg, även om vi självklart har mer kvar att jobba med.

September var en bra premiärmånad för såväl våra teater- och musikalproduktioner som dinnershowarenor. Aktivitetsarenornas försäljning var under augusti lägre än förväntat, vilket sannolikt berodde på det fina sommarvädret, och under hösten har de kommit igång alltmer. Verksamheterna inom Event upplever en kraftig efterfrågeökning och hösten präglas av många genomföranden av främst liveevents efter lång period av digitala möten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden positivt och uppgick till 31 msek (32 msek). Under kvartalet har koncernen utnyttjat möjligheten till ytterligare en period med anstånd med skatter och avgifter, vilket påverkat kassaflödet positivt med 29 msek. Detta innebär att vi gick ur perioden med 173 msek i likvida medel, vilket även exkluderat nyttjade anstånd är bättre än förväntat, detta gäller såväl för kvartalet som ackumulerat för året.  De förutbetalda biljettintäkterna uppgick vid utgången av kvartalet till 120 msek (94 msek) vilket kan ge en indikation på bolagets försäljningsläge inför kommande perioder, vilket dock påverkas av att produktionsportföljen skiljer sig mellan åren.

Shower, konserter, musikaler, teatrar, aktiviteter och events – många gånger i kombination med god mat och dryck – erbjuds i en sällan skådad omfattning och det blir än viktigare att följa både trender och gästernas önskemål och därtill välja rätt ”kanaler” för att nå ut med attraktiva erbjudanden. Vi upplever precis som våra gäster en stor osäkerhet med krig i vårt närområde, räntehöjningar, skenande energipriser och en inflation med ökade omkostnader som följd. Detta påverkar såväl koncernens kostnader som våra gästers plånböcker och den peng som viks för upplevelser, nöjen och aktiviteter kan komma att minska. Vi fokuserar fortsatt på att planera för kommande perioder för att på bästa sätt kunna parera för oförutsedda händelser.

Från den 1 februari tar Magnus Widell rollen som COO och vice VD i koncernen. Han kommer att bli en viktig pusselbit för vår fortsatta resa och organisatoriskt står vi väl rustade med ett stort engagemang hos våra medarbetare. Det gör att jag känner mig trygg med allt det vi själva kan påverka i en svårförutsägbar framtid.

På kort sikt är vi nu inne i vårt finansiellt viktigaste kvartal och vi ser med glädje fram emot att få fortsätta välkomna våra gäster till våra arenor och evenemang!Göteborg 18 november 2022

Martin du Hane
VD/Koncernchef Moment Group
martin.duhane@momentgroup.com