VD har ordet 5 maj 2022

VD GAR ORDET - 5 maj 2022

Vi lägger ännu ett turbulent kvartal till handlingarna efter att restriktionerna återinfördes i slutet av föregående år för att sedan förstärkas ytterligare i början av januari. Detta innebar att merparten av våra arenor tvingades senarelägga säsongsöppningen samtidigt som trycket i biljettförsäljningen för kommande perioder minskade. Vi kan dock glädjas åt att sedan vi väl tilläts öppna upp samtliga verksamheter igen i slutet av februari har vi haft en bra beläggningsgrad, speciellt på våra stora produktioner, och en stark efterfrågan inom våra två eventbolag samtidigt som merparten av övriga verksamheter noterar en försiktigt positiv trend efter år av nedstängning.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick för koncernen till 117 msek med ett rörelseresultat om -20 msek. Under kvartalet har 7 msek intäktsförts i erhållna statliga stöd. Kassaflödet från den löpande verksamheten var under perioden positiv och uppgick till 9 msek (-19 msek). Koncernen gick ur perioden med 134 msek i likvida medel vilket är en minskning med -4 msek under perioden. Den utgående likviditeten är bättre än prognostiserat och ger oss goda förutsättningar att omhänderta våra framtida prioriteringar.

De förutbetalda biljettintäkterna uppgick vid utgången av kvartalet till 84 msek (50 msek) vilket är en god indikation på bolagets försäljningsläge inför kommande perioder även om de också påverkas av storleken på produktionsportföljen. Även våra eventbolag har under senaste perioderna upplevt en ökad efterfrågan och kundernas vilja att planera fysiska events skapar utmaningar när det gäller att hitta ledig kapacitet för såväl resor som boende.

Det som nu sker i omvärlden efter Rysslands invasion av Ukraina, med ökade kostnader för bland annat drivmedel, el och mat som följd, påverkar våra gästers plånböcker och den peng som viks för upplevelser, nöjen och aktiviteter kan komma att minska. Detta ökar kraven ytterligare på att vi som organisation anpassar oss och hanterar utmaningarna på bästa sätt.

Vi blickar nu framåt och planerar för fullt inför sommaren och hösten där våra produktioner ligger uppe för försäljning. Under sommarmånaderna ser vi fram emot att återigen välkomna gäster på Krusenstiernska Teatern i Kalmar och till Vallarnas friluftsteater i Falkenberg. Fina sommartraditioner som levererats under många år.

Vi vill även uppmärksamma att koncernen i år fyller 35 år och det känns extra roligt att fira detta efter senaste årens utmaningar. Vi står väl rustade att ta oss an våra prioriteringar framåt med en väl balanserad mix av erfarenhet och nytänk bland våra medarbetare – i kombination med en god likviditet.

Jag tillsammans med mina kollegor ser fram emot att möta er alla på våra arenor och evenemang framöver och vi är övertygade om att all osäkerhet i omvärlden gör det ännu viktigare att mötas och stärka relationer, såväl privat som professionellt, och där ser vi oss som en viktig aktör.

Göteborg 5 maj 2022

Martin du Hane
VD/Koncernchef Moment Group