VD har ordet 10 februari 2023

VD GAR ORDET - 10 februari 2023

Vi summerar ett starkt 2022 både för kvartalet och året!

Det starkaste rörelseresultatet i koncernens historia – för såväl det fjärde kvartalet som för helåret! Det som gör detta möjligt är engagemanget och kompetensen hos alla i koncernen, allt vi erbjuder, våra gästers positiva återkoppling samt vårt fokus på att återställa lönsamheten samtidigt som vi bygger plattformen för tillväxt. Vi har tydligt visat att vi är starka i det vi själva kan påverka och det fina resultatet gör oss trygga i att vi har verktygen för att kunna parera det som sker i en oförutsägbar omvärld.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 393 msek (259 msek) med ett rörelseresultat på 80 msek (36 msek). Det innebär att årets fjärde kvartal var det bästa i koncernens historia. Ackumulerat för året landar rörelseresultatet på 63 msek (-17 msek) vilket även det är det historiskt starkaste. Det som är speciellt glädjande är att samtliga affärsområden levererar bättre eller enligt plan. Resultatet för året påverkas positivt av att koncernen har intäktsfört 29 msek i erhållna stöd för kostnader när verksamheterna tvingades hålla stängt under början av året samt för merkostnader vid återstarten efter pandemin.

Bodyguard, Åsa-Nisse, Björn Skifs, Wallmans, Tootsie, Golden Hits och Annie är några av årets succéer på våra scener. Därtill har våra aktivitetsarenor lockat många gäster för god mat och dryck i kombination med aktiviteter inom spel, lek och tävling. Eventuppdragen har varit fler än trehundra och underhållningproduktionerna på kryssningsbåtar, resorts och företagsevent har genomförts årets alla dagar. Med en halv miljon biljetter, ett par hundratusen gäster på show med mat och dryck, hundratusen nattklubbsgäster och närmare fyrahundratusen gäster på våra aktivitetsarenor når vi många, bara på våra egna tolv arenor, med de upplevelser vi skapar. Därtill finns vi på andra scener, mässor och liknande och når sammantaget drygt två miljoner gäster. Detta är några av de viktiga parametrar som bidrar till det starka resultatet.

Vi går ur året med 191 msek (138 msek) i likvida medel vilket gör att vi står väl rustade för att möta en svårförutsägbar framtid, men även för att kunna göra satsningar inför framtiden. På skuldsidan är det viktigt att notera att vi har lån som enligt nuvarande villkor förfaller slutet mars 2024 (144 msek) samt anstånd med skatter, avgifter och hyror (100 msek) som skall återbetalas successivt under en kommande treårsperiod. En indikation på försäljningsläget framåt är de förutbetalda biljettintäkterna som vid utgången av året uppgick till 87 msek (84 msek) vilket är nivå med föregående år och förväntan. Storleken påverkas dock av hur produktionsportföljen skiljer sig åt mellan åren.

Samtidigt som jag är stolt över det vi presterat under 2022 är vi nu inne i en osäker period med hög inflation och en oro i vår omvärld. Detta påverkar våra verksamheter även om vi ännu inte ser någon märkbar effekt vare sig på biljettförsäljning eller efterfrågan från våra företagskunder.

Vi har ett stort engagemang bland våra kunniga medarbetare samtidigt som vi stärker upp organisationen med ny kompetens, bland annat genom att Magnus Widell ansluter som COO & vice VD. Parallellt med att vi fortsätter arbeta med allt vi redan gör inom koncernen så har vi några spännande tillväxtprojekt på ritbordet som jag hoppas vi kan konkretisera under året.

Med allt vi gör, allt engagemang och allt vi har på gång så känns det verkligen som att framtiden är vår och jag hoppas få se er på våra arenor och evenemang framöver!

Göteborg 10 februari 2023

Martin du Hane
VD/Koncernchef Moment Group
(martin.duhane@momentgroup.com)