VD har ordet

VD har ordet

 När jag den 22 mars 2021 tog över som koncernchef var det efter ett år med fokus på att hantera koncernens  mycket  ansträngda likviditet. Som Group CFO i bolaget var jag djupt involverad i de förhandlingar som ledde fram till den omfinansieringslösning som kom på plats den 27 november 2020 och som säkrade vår överlevnad. Jag var och är också delaktig i arbetet med att ta fram och implementera strategier och planer för att på bästa sätt kunna öppna upp koncernens verksamheter i takt med att myndighetsrestriktionerna lättar.

Genom att arbeta tillsammans med en tydlig målbild så kommer vi att skapa en uthållig lönsamhet samtidigt som vi lägger grunden för att på sikt kunna växa. Det kommer även framåt att krävas mycket hårt arbete men bredvid mig har jag en stark ledningsgrupp och många engagerade medarbetare och tillsammans kommer vi att utveckla verksamheterna på bästa sätt.

Jag är övertygad om att koncernen står väl rustad för att möta marknadens efterfrågan och jag ser fram emot den utmanande men också hoppfulla tid vi har framför oss.

Martin du Hane
VD/Koncernchef