VD har ordet

Detta har jag sett fram emot!!

Den 1 maj i år tillträdde jag som tillförordnad VD/Koncernchef för Moment Group. Jag har min bakgrund i konsumentvarubranschen och har haft ledande positioner i konsumentvaru- och serviceföretag såsom Carlsberg, Selecta, Procter & Gamble m fl. Nuförtiden har jag fokuserat på kortare uppdrag som interims VD och kommer närmast från tjänsten som tillförordnad VD för den svenska klädkedjan Twilfit, som vi tog igenom en företagsrekonstruktion och försäljning.

Det jag är speciellt motiverad av är att åstadkomma kraftfulla och varaktiga lönsamhetsförbättringar och det är något jag vill bidra med också inom Moment Group, för såväl aktieägarnas som medarbetarnas bästa!

När jag tidigare i år rekryterades till rollen som tf VD/Koncernchef för Moment Group kunde ingen av oss föreställa sig vilken annorlunda situation vi och vår koncern skulle befinna oss i redan nu under våren. Det som attraherade mig mest med att anta utmaningen är att jag bedömer att det finns en stor inneboende lönsamhetspotential i flera delar av koncernen och att vi har en mycket stark know-how i våra verksamhetsområden, som alla är bland de bästa inom sin del av upplevelsebranschen. Därtill har styrelsen uttalat en stark önskan om att bolaget skall nå verklig lönsamhetsförbättring på relativt kort sikt – vilket sammantaget är riktigt bra förutsättningar anser jag!

Mitt uppdrag är att fortsätta det viktiga arbetet med att skapa en kraftfullt förbättrad lönsamhet för koncernen, som påbörjats under Josefin Dalums ledning. Men först måste jag och ledningen säkerställa att vi tar oss igenom nuvarande situation där den övervägande delen av våra verksamheter, till följd av myndighetsbeslut, står helt stilla med en mycket ansträngd likviditet som följd.

Här och nu är det avgörande att vi fortsätter att minska vår kostnadsmassa så att den hålls till ett minimum under den nästan helt nedstängda period vi går igenom, samtidigt som vi måste skapa förutsättningar för att vara snabbfotade när väl affärsmöjligheterna öppnar upp igen. Vi ser också kontinuerligt över alla de offentliga stödåtgärder som tillgängliggörs så att vi får maximal draghjälp av dessa samtidigt som kartläggning och diskussioner med aktörer kopplat till bolagets långsiktiga finansiering fortsätter.

Att Corona drabbar oss nu är speciellt tråkigt då starten av 2020 visade tydliga tecken på förbättringar inom flera av våra verksamhetsområden. Jag är övertygad om att vi kan återta det momentum som fanns i koncernen i början av året när väl hjulen i samhället börjar snurra igen och de mötesrestriktioner som just nu lamslår vår bransch upphävs. Därför vill jag att våra verksamheter, samtidigt som de hanterar Corona-relaterade effekter, även planerar för en snabb och lönsam återhämtning så snart det är möjligt.

För att vi skall vara framgångsrika på kort och lång sikt är det min erfarenhet att det krävs några saker;

  1. Få rätt fakta och idéer på bordet – vi skall fatta våra beslut så långt det går på en kombination av känsla för affären, erfarenhet och databaserad analys– inte enbart känsla och erfarenhet.
  2. Ta de tuffa besluten – vi måste våga ta alla beslut som säkrar bolagets överlevnad och sätter oss i rätt position för lönsam tillväxt när möjligheterna återigen uppstår.
  3. Ta personligt ansvar för att verkligt samarbete kommer till stånd – vi måste utnyttja den enorma kompetens och erfarenhet som finns inom koncernens verksamhetsområden, i ledningen och i styrelsen. När vi gör detta på ett proaktivt och prestigelöst sätt är jag säker på att vi kan gå stärkta ur detta stålbad.
  4. Genomför allt väsentligt som beslutats – när vi väl tagit beslut om något så är det 100% kraft på genomförandet som gäller.

Dessa fyra saker låter kanske inte märkvärdiga var för sig, men när de kombineras och sätts i system är det ett väldigt kraftfullt verktyg som kommer göra Moment Group till en vinnare på vägen framåt!

Otto Drakenberg
tf VD/Koncernchef
otto.drakenberg@momentgroup.com