tf VD har ordet

I en omvärld där konkurrensen ständigt hårdnar och kampen om gästerna inte bara står mellan fysiska upplevelser utan också digitala alternativ och virtuella miljöer blir kvaliteten i den fysiska upplevelsen av avgörande betydelse för att fortsatt nå ut i våra målgrupper. Upplevelserna ska engagera, involvera och beröra för att vara relevanta samtidigt som de ska möta våra ökade krav kring hållbarhet.

Upplevelseindustri växer med 5-10% årligen och är därför en tillväxtbransch med stora möjligheter för såväl entreprenörer som etablerade aktörer. Vägarna och strukturerna framåt är många och för att ta en central roll i detta handlar det för Moment Group om att skapa en plattform utifrån vilken vi, som en av de ledande aktörerna, kan konsolidera och professionalisera branschen.

Efter en tid med stort fokus på tillväxt och förvärv kommer återställandet av lönsamheten att vara det mest prioriterade på kort sikt. Efter att ha varit Group CFO i koncernen under mer än fyra år känner jag bolagen väl och kommer, tillsammans med ledningsgrupperna i de olika verksamheterna, arbeta fokuserat för att Moment Group återigen ska bli en lönsam koncern. Detta kommer framåt att ge förutsättningar för att agera i marknaden och skapa värde både för gäster, medarbetare och aktieägare.

Josefin Dalum
tf VD/Koncernchef & Group CFO
josefin.dalum@momentgroup.com