One-to-one

För att vi ska bli otroligt bra på att, på ett respektfullt och konstruktivt sätt, våga prata med varandra om våra egna och andras ljuspunkter och brister arbetar vi på ett eget sätt med utvecklingssamtal, medarbetarsamtal eller vad det tidigare har kallats, kärt barn har många namn. Vi kallar samtalen One-to-One.

Du bokar in samtalet

Vi har vänt på det lite, du bokar in samtal med den som leder ditt arbete, så att det passar och funkar för dig.

Samtalen ska ske två gånger per år, tidig vår och höst. Båda i samtalet förbereder sig utifrån samma frågor. Börja med att boka in 45 minuter. Om ni behöver mer tid kan ni boka in ytterligare samtal eller fortsätta direkt om det funkar för båda.

Ibland tar det ett samtal eller två för att det ska bli flow i samtalet, men det kommer!  Vi förutsätter förstås att du och den som leder ditt arbete pratar med varandra även mellan de uppbokade samtalen…

Frågor som ni ska utgå ifrån under samtalet:

I mitt arbete har jag möjlighet att:

  • styra mina arbetstider?
  • fatta beslut på egen hand?
  • välja vilka metoder jag använder?
  • att växa och utvecklas?

Remember:

  • Vad kommer du ihåg från det senaste samtalet och tiden som har gått sedan dess?
  • Vad vill du att den andra ska komma ihåg från det senaste samtalet och tiden som har gått sedan dess?

Not-to-do:

  • Vad tänker du göra mindre av eller sluta göra?
  • Vad vill du att den andra ska göra mindre av eller sluta göra?

To-do:

  • Vad tänker du börja göra, fortsätta göra eller göra mer av?
  • Vad vill du att den andra ska börja göra, fortsätta göra eller göra mer av?

Underlag för samtal One to One