När någon slutar

Vi är prestigelösa i vår hantering av avslut. Vi är glada för förmånen att ha lärt känna varandra och inser värdet av det som vi har lärt oss under vår tid tillsammans. Vi inser att bra avslut är en förutsättning för en trygg organisation och framtida rekryteringar.

Människor som lämnar oss ska göra det på grund av orsaker vi inte kan rå på och ska gärna dela med sig av sina tankar och idéer. Vi ska bli omtalade på ett passionerat sätt, av både nuvarande och tidigare anställda. Tiden hos oss ska vara föredömlig och genom det oförglömlig. Det är en förutsättning för att vi ska kunna attrahera, rekrytera och behålla människor som delar våra värderingar. Det är därför viktigt för oss att få sitta ner och ta del av reflektioner från anställningen.

Vad vi vill att du ska dela med dig av för att hjälpa oss att utvecklas som arbetsgivare:

I mitt arbete har jag haft möjlighet att växa och utvecklas?

I mitt arbete har jag haft möjlighet att styra mina arbetstider?

I mitt arbete har jag haft möjlighet att fatta beslut på egen hand?

I mitt arbete har jag haft möjlighet att välja vilka metoder jag använder?

Vad tänker du att vi ska göra mindre av eller sluta göra?

Vad tänker du skulle vara bra för oss att fortsätta göra eller göra mer av?

Vad tänker du skulle vara bra för oss att börja göra?

Det här kommer jag att komma ihåg från min tid här?

Så här vill jag att ni ska komma ihåg mig?

Att vi noterar ditt namn är ingen förutsättning för samtalet, om du inte vill att vi gör det, utan det viktiga är dina tankar och idéer. Om det inte känns bekvämt att ha samtalet med närmsta chef/ledare så står det dig fritt att ha det med någon annan, tex en annan chef eller HR. Det är viktigt att vi får ta del av dina reflektioner ser därför ingen prestige i vem samtalet förs med.

Tack för att du återkopplar din upplevelse från anställningen!

Samtal när någon slutar