Företagshälsovård

Moment Group har avtal för företagshälsovård i Sverige.

Vi måste enligt arbetsmiljölagen säkerställa att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå. Med företagshälsovård avses en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering.

Företagshälsovården ska hjälpa oss både med det förbyggande arbetsmiljöarbetet och med arbetsrelaterade åkommor. I några av våra bolag finns tecknade sjukvårdsförsäkringar, dessa kan alltid komma att användas för vård i första hand, men merparten av våra anställda har inte den förmånen. Alla anställda oavsett anställningsform kan komma i fråga för att få hjälp via företagshälsovården, självklart med hänsyn tagen till den specifika situationen. Vanliga sjukdomar och sådant som går att koppla till privatlivet ska fortfarande omhändertas av den vanliga sjukvården. Det är våra chef/ledare som bestämmer när det är aktuellt med företagshälsovård och gör en beställning, självklart med guidning från HR om det behövs.

Om du som chef/ledare inte har tillgång till företagshälsovårdens kontaktuppgifter så hör du av dig till HR.