Första hjälpen

Med första hjälpen avses sådana hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling som behöver vidtas för att så snabbt som möjligt få den skadade eller sjuke under medicinsk vård.

Hur många på en arbetsplats som ska kunna ge första hjälpen, och finnas tillgängliga, beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs, hur stor den är och om det finns särskilda risker. Vi som arbetsgivare ansvarar för att det finns utbildade medarbetare om behovet finns och tillräckligt med första hjälpen-utrustning.

På våra arbetsplatser finns det beredskap och rutiner för första hjälpen. Det finns anslag eller uppgifter om var utrustning för första hjälpen finns, vem som kan ge första hjälpen, korrekta telefonnummer samt adressuppgifter. Var anslagen/uppgifterna finns beror på vart du arbetar.

I våra restaurangverksamheter finns ögonspolning tillgänglig i direkt anslutning till arbetsplatsen.

I vår planering av behovet tar vi hänsyn till om våra medarbetare har sjukdomar som kan innebära akuta tillstånd till exempel diabetes, epilepsi eller allergier.