Tillbud, olycka och arbetsskada

En skada som uppstår på arbetet, eller på väg till eller från arbetet, är en arbetsskada. En arbetsskada kan vara fysisk eller psykosocial. Alla skador ska anmälas av den som leder arbetet, oavsett om skadan lett till sjukfrånvaro eller inte. Anmälan till Försäkringskassan ska göras så snabbt som möjligt, via länken nedan.

Om någon medarbetare har avlidit på arbetsplatsen, fått en allvarlig skada eller om flera medarbetare drabbats, måste anmälan till Arbetsmiljöverket ske samma dag. Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan har en gemensam websida för anmälan, så du behöver inte göra anmälan på två ställen, se länken nedan.

https://anmalarbetsskada.se/

 

Som medarbetare på ett bolag med kollektivavtal ska du själv anmäla din arbetsskada till AFA. Det kan du göra via deras hemsida nedan. När det är klart kommer den som arbetsleder dig bekräfta anställningen så som efterfrågas.

https://www.afaforsakring.se/privatperson/arbetsskadeforsakring/las-mer-och-anmal/

 

Om det har hänt något som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, ska även det anmälas via Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets gemensamma websida. Detta trots att det faktiskt inte har inneburit någon allvarlig skada eller något dödsfall.