Arbetsmiljö i Sverige

Att människor väljer att arbeta hos oss – för det gör alla som går till våra arbetsplatser varje dag – är vi glada och stolta över. Vi är också ödmjuka inför det faktum att det är ett stort förtroende vi har fått. Vi måste ta väl hand om de som arbetar hos oss. Vi är övertygade om att människorna hos oss, hur de mår, trivs och arbetsplatsen i stort, är det som gör att vi lyckas som företag. Utan välmående människor – inget välmående företag. Så enkelt är det!

Våra arbetsplatser ska utifrån alla aspekter möjliggöra ett roligt, friskt och långt arbetsliv.