Socialt ansvarstagande

Vi har ständigt pågående samhällsinsatser i våra affärsområden. Det är viktigt för oss att vara en aktiv och ansvarstagande samhällsaktör. Vi tror att vi åstadkommer utveckling och förbättring i samhället i samarbete med andra. Tillsammans kan vi nå ut längre och få en större genomslagskraft i frågor som är viktiga, inte bara för oss utan även för närområde och världen. Vi gör nytta genom att dra nytta av andras innovationskraft och förmåga att hitta nya vägar för socialt ansvarstagande.

Barn och ungdomar i närområdet

När 2Enteratin bedriver barnteater på Intiman och Lisebergsteatern har beslut tagits att ingen alkohol ska säljas eller serveras. Beslutet påverkar vinsten men är ett viktigt ställningstagande för att visa att barnen hos oss ska kunna vistas i en miljö där fokus ligger på barnen och upplevelsen.

De senaste tre åren har Minnesota arbetat pro bono tillsammans med Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar (RBU). RBU arbetar med intressepolitisk påverkan i olika frågor och för ett rättvist samhälle där varje barn ska kunna uppnå sin fulla potential. Vi ser det som självklart att alla barn i samhället ska ha samma villkor och möjligheter. Minnesotas samarbete med RBU handlar om ett långsiktigt engagemang där bolaget i första skedet hjälpt till att tydliggöra och förstärka varumärket i syfte att attrahera fler medlemmar och partners.

Hos 2Entertain i Norge bedrivs auditionträning gratis på skolor. Samarbete sker med musikskolor i Oslo, Göteborg och Hamburg. Barn från sjukhuset i Kiel bjuds in till generalrepetitionerna i Kiel. Under generalrepetitionerna i Sverige bjuds skolor som utbildar nya musikalartister in och överblivna produkter, hårfärg, peruker skänks bort.

Både 2Entertain och Wallmans Group bjuder in familjer med sjuka barn genom organisationen Min stora dag in till föreställningar och stöttar organisationen med bidrag med presentkort. Min Stora Dag samarbetar med samtliga sjukhus i Sverige, för att alla mellan 4-18 år, ska få något att längta till, uppleva och minnas. Organisationen vill skapa goda barndomsminnen och en paus från det tuffa och svåra. Min Stora Dag fokuserar inte på forskning, utan på konkreta upplevelser, önskedrömmar och den energi de ger.

Vi skänker biljetter till Barncancerfonden och har tidigare i samarbete med Drottning Silvias barnsjukhus och Astrid Lindgrens barnsjukhus låtit de sjuka barnen få komma och se föreställningar och träffa artisterna. Även ensamma mammor, som annars inte hade haft möjligheten, har fått uppleva exempelvis föreställningen Madicken med sina barn. Wallmans Group stöttar Barncancerfonden genom att cykla med i Ride of Hope och presentkort.

2Entertain har genom Saltkråkan AB bland annat skänkt programbladsintäkter till deras välgörenhetsorganisation.

Arenan Intiman gör varje år Humorgåvan ihop med ROA. I år gick alla intäkter till Insamlingsstiftelsen Idrott för barn i behov – Viggo Foundation. Stiftelsen har som mål att möjliggöra för barn med neuropsykiatriska diagnoser att idrotta.

Barn och ungdomar i världen

Veldedighetsgallaen Sammen for Syria samlar in pengar till Norsk Flyktninghjelp som i sin tur hjälper syriska barn att få tillgång till skola och utbildning. Galan genomfördes 2017 tillsammans med Bjørknes Høyskole och Wallmans Oslo.

Hamburger Börs genomförde under året en välgörenhetsgala, auktion och insamling, med Zelmerlöw & Björkman Foundation. Zelmerlöw & Björkman Foundation arbetar för att åstadkomma en förändring för barn och ungdomar som annars skulle varit dömda till ett liv i extrem fattigdom utan framtidsutsikter. Zelmerlöw & Björkman Foundation vill hjälpa till att utbilda barn och ungdomar till ansvarstagande individer som väljer att ge tillbaka till samhället. Visionen är att alla barn och ungdomar ska få tillfälle att upptäcka och utveckla sina talanger så att de kan bidra till sin egen och sitt samhälles framtid.

Right To Play är en religiös och politiskt obunden global organisation som använder lekens och idrottens kraft för att utbilda och stärka behövande barn och unga. I Norge arrangerar C.I.A Event en stor golfturnering, Right To Play Invitational, för och med medlemmar i VIC Network. År 2017 samlades pengar in till Right To Play och fattiga barn i Gaza. Wallmans Oslo var med under turneringen och dagen avslutades med en stor bankett på Wallmans Oslo.

Från förställningen Soldat Fabian Bom skänker 2Entertain allt överskott av programblad till organisationen Kids of Uganda. Kids of Uganda är en ideell organisation med bas i Sverige som ger utsatta barn i Uganda en ljusare framtid. Organisationen ger inte bistånd i traditionell bemärkelse, utan fokuserar på långsiktighet och investeringar i samarbete med lokalborna i samhället.

Andra engagemang

På Valborg 2017 under Wallmans goes Gay genomfördes en auktion där pengar samlades in till Regnbågsfonden, en insamling till Tjetjeniens utsatta HBTQ personer. På Golden Hits såldes Pride-drinken ”Absolut Rescued Lycklig” där viss del av priset skänktes till Regnbågsfonden. Wallmans Stockholm sponsrade även Stockholm Prides insamling genom att ställa upp med show.

Wallmans Köpenhamn har “Din store dag” där det bjuds in personer som själva har det svårt eller som är frivilliga eldsjälar och som gör en signifikant skillnad för många människor i närområdet.

2Entertain skänker kostymer varje år till amatörteatergrupper och andra som kan ha behov. Varje år sker sponsring av Musikkteaterprisen og Musikkteaterforum i Oslo. Studion lånas ut gratis till grupper som inte har råd att hyra en egen.

2Entertain säkerställer att fler ska kunna uppleva våra föreställningar genom att ta in en tolk för syntolkning. Vi skänker även biljetter till utlottning av större galor där de samlar pengar till behövande såsom till exempel Cancergalan och brukar stå för en utlottning på Musikhjälpen där bolaget bidragit genom att någon får möjlighet att träffa en artist, skänkt gitarrer eller liknande.

Wallmans Group stöttar Rosa Bandet både i Oslo och Köpenhamn genom att bidra med presentkort. Arenan i Köpenhamn arbetar även med hjerteforeningen genom bidrag med presentkort.