Externt stöd vid rekrytering

Vi vet begränsningarna i vårt yrkesutövande – vi anlitar extern hjälp när det behövs.
Vi är övertygande om att alla människor vill arbeta hos eller med oss, men dom vet det kanske inte alltid själva ännu…

Rekrytering

  • Beroende av vilken tjänst som ska tillsättas så kan vi anlita olika leverantörer som är specialister på just den yrkeskategorin eller inom branschen. HR kan kontaktas för hjälp att välja.
  • Leverantören kan hjälpa till med hela processen eller delar av processen.
  • Vi förespråkar att anlita en extern part vid tillsättning av tjänster som ingår i högre ledningsgrupper.

Search

  • Leverantör kan anlitas för att utifrån kravbeskrivningen attrahera ytterligare sökanden.
  • Leverantören kan hjälpa till att söka upp kandidater som direkt matchar behoven.

Ett andra utlåtande

  • Om det är få sökande och/eller osäkerhet finns gällande den kandidat som ska anställas kan leverantör anlitas för olika typer av tester och/eller djupintervju.