Rekrytering i egen regi

På nedan sätt tillsätter vi tjänster om behovet överstiger sex månader och inte ingår i en produktion.

1. Redan påtänkt kandidat

 • Om det finns en påtänkt kandidat måste kommunikation om tjänsten (inte tillsättningen) ske till övriga medarbetare innan beslut är fattat. Information ger medarbetarna möjlighet att visa intresse.
 • Eftersom inget ansökningsförfarande behöver ske, se punkt 7 och vidare.

2. Annonsera

 • Annonsen utformas utefter kravbeskrivning.
 • I rekryteringsverktyget Teamtailor finns mallar. Mallarna är utformad för att se till att rätt typ av krav anges på ett tilltalande sätt och för att säkerställa träffsäkerhet i rätt kanaler.

3. Spontanansökningar

 • Visar på intresse för företaget och kandidaten blir upplyst om att en tjänst som matchar finns ute. Kolla igenom de spontanansökningar som är aktuella.

4. Ansökningar

 • Ansökning kan beroende av tjänst ske på många olika sätt så som exempelvis skriftlig CV eller film.

5. Urval och bedömning

 • Urval och bedömning av inkomna ansökningar sker utefter kravbeskrivning. Ökad mångfald tas alltid i beaktande.
 • Om det bland ansökningarna finns kompetens eller kunskap som har missats i kravbeskrivningen så ska hänsyn tas till detta.
 • Urval och bedömning av kandidater kan ske via intervju, audition, testning eller andra typer av arbetsprover.
 • Det handlar lika mycket om att få kandidaterna att välja oss som arbetsgivare. Vi lämnar referenser på blivande chef och visar upp recension från medarbetare.
 • När det återstår två kandidater ska dessa träffa minst två personer till. Beroende av tjänst kan de två personerna vara tex blivande kollegor eller chefens chef.

6. Återkoppling

 • Kandidater får fortlöpande information om processen. Återkoppling sker med automatik i Teamtailor, från ”tack för din ansökan” till ”vi har gått vidare med annan kandidat”.
 • Om vi har pratat med en kandidat, på telefon, i intervju eller på annat sätt sker återkoppling muntligen.

7. Verifiering

 • Vid tillsättning av tjänst som kommer att ingå i högre ledningsgrupp, nyckelkompetens eller med en redan påtänkt kandidat (punkt 1) ska alltid en verifiering av den slutgiltiga kandidaten ske i form av ett oberoende utlåtande, antingen via HR, rekryteringsstöd eller kollega i annat affärsområde.
 • Referenser tas på den kandidat som är aktuell för tillsättning.
 • Vid chefstillsättning med personalansvar ska, om bolaget har kollektivavtal, MBL-förhandling ske innan slutgiltigt beslut fattas.

8. Överenskommelse om villkor

 • Villkor förhandlas/bestäms utifrån behovsanalysen. Om villkoren avviker från behovsanalysen ska dessa på nytt godkännas av chefens chef (innan förhandling).
 • Anställningsavtal skrivs, i de mallar som finns framtagna, och förvaras i enlighet med bolagets rutiner.