Köpa tjänst, funktion eller bemanning

Vi vet begränsningarna i vårt yrkesutövande och anlitar extern hjälp när det behövs.
Vi är utvärderar alltid de alternativ som finns för att säkerställa att vår verksamhet är marknadsledande och för att inga onödiga risker ska tas.

Köpa tjänst/funktion

  • Att köpa tjänst/funktion kan vara aktuellt vid tidsbegränsade uppdrag där det krävs specifik kompetens alternativt där kompetensen endast finns på konsultbasis och/eller är att föredra ekonomiskt eller organisatoriskt.

Köpa bemanning

  • Att köpa bemanning kan vara aktuellt vid tidsbegränsade uppdrag och/eller där kravet på flexibilitet är högt, där vi ser att arbetsledning bör ligga på annan part och/eller är att föredra ekonomiskt eller organisatoriskt.

Om bolaget har kollektivavtal ska förhandling ske innan beslut fattas om att låta någon utföra visst arbete för eller i verksamheten. Undantag finns. Kontakta HR för guidning.