Hur vi går tillväga för att tillsätta tjänster?

Potentiella medarbetare, konsulter och samarbetspartners bemöts med samma engagemang som vi möter våra kunder.

Vi vet att vi vid tillsättande av en tjänst speglar vårt varumärke och sprider medvetenhet om vår koncern.

Vi använder oss av rekryteringsverktyget Teamtailor. Deras mål är att vara annorlunda, moderna och personliga. De har grundsynen att bra rekryteringar bygger på bra relationer. Teamtailor matchar oss perfekt – ett givet samarbete!