Onboarding

Vi vet att framgången för en ny medarbetare eller konsult är avhängd vår förmåga att ta emot på arbetsplatsen. Vi ger rätt förutsättningar för att skapa störst värde av alla våra investeringar.

Innan startdatum

  • Vi bjuder in till arbetsplatsen, gemensamma möten och aktiviteter. Första dagen är inte ”första dagen”.
  • Vi förbereder arbetsplatsen.
  • Vi säkerställer aktiviteter de första veckorna och att tillräckligt med tid finns avsatt för välkomnande och uppstart. Det behöver inte vara närmsta chef som i alla delar är ansvarig

På plats

  • Presentation av, och dialog om – Moment Group, branschen, bolaget, arbetsplatsen och tjänsten.
  • Information och dialog om ansvaret för olika delar tex kontaktpersoner, rättigheter och skyldigheter, policys, nycklar och inloggningar etc.

Uppföljning

  • Återkoppling och dialog ska ske kontinuerligt.
  • Efter tre månader sker ett bokat samtal med närmsta chef om första tiden. Efter sex månader sker ytterligare ett samtal.
  • Vid chefstillsättning genomförs också ett bokat samtal med chefens chef alternativt HR efter sex månader.