Behovsanalys och kravbeskrivning

Vi tillsätter aldrig tjänster med automatik för att någon slutar utan utvärderar alltid om det finns andra möjligheter att organisera vår verksamhet.

Vi söker eller tillsätter aldrig tjänster som är identiska med den tjänst som tidigare funnits eftersom vi är övertygade om att det alltid finns nya möjligheter.

1. Tillsammans med kollega/or, chef eller medarbetare så arbetas behovet igenom

  • Vad finns det för ekonomiska förutsättningar?
  • Vad behövs för att verksamheten ska fungera och leverera?
  • Hur ska verksamheten organiseras?

2. Tillsättande chef skapar en kravbeskrivning för den eventuella tjänst eller tjänster som ska tillsättas

  • Krävs om behovet överstiger sex månader och inte ingår i en produktion

3. Behovsanalys/Kravbeskrivningen godkänns av chefens chef

  • Vid tillsättning av chef ges information till fackliga organisationer om kollektivavtal finns

MALL – Behovsanalys och kravbeskrivning