Värderingar

Vi strävar efter att vara en välkomnande, öppen och respektfull koncern. Alla medarbetare har ett ansvar att bidra till och leva upp till våra värderingar. Värderingen beskriver inte bara ett förhållningssätt internt utan också externt, i samarbete med partners och leverantörer, våra kunder och samhället.

RESPEKT

Att ha omgivningens förtroende är viktigt och vi förnyar det förtroendet varje dag – i allt vi gör och allt vi säger.

Vi agerar med respekt för vår omgivning och på ett sådant sätt att vi kan stå för det i alla lägen.

 

AFFÄRSSKAP

Att skapa minnesvärda upplevelser för våra gäster samtidigt som det blir en positiv affär för oss är grunden för bolagets existens.

Vi strävar efter att vara innovativa, effektiva och resultatmedvetna i alla affärer vi gör.

 

TILLSAMMANS

Att ta tillvara varandras kompetenser och jobba tillsammans är bästa sättet att nå framgång.

Vi lyssnar på varandra och anstränger oss för att förstå innan vi själva gör oss förstådda.