Om du har inflytande över andras dagliga arbete

Kränkande särbehandling innebär att någon återkommande behandlar en eller flera människor som arbetar hos oss oschysst. Det är den som behandlas oschysst som avgör om det är kränkande. Det spelar ingen roll om det sker på den faktiska arbetsplatsen, utanför arbetsplatsen eller vid rekrytering. Det kan handla om förtal, utfrysning, medvetna förolämpningar eller mobbning.

Trakasserier innebär att någon kränker någon annans värdighet kopplat till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Trakasserier behöver inte vara återkommande utan kan ske endast en gång och är allt som är ovälkommet som gör att någon känner sig förnedrad eller illa till mods. Sexuella trakasserier kan handla om beröringar, förslag, skämt, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande, så länge det är ovälkommet. Något kan vara trakasserier för en person medan en annan inte alls blir illa berörd.

Människor hos oss som har stort inflytande på andras dagliga arbete:

  • Har ansvar för att det inte finns några betänkligheter om vad vi anser om kränkande särbehandling och trakasserier. Ansvarar för att alla vet vad de ska göra om det förekommer och agerar snabbt!
  • Behandlar alla signaler seriöst och konfidentiellt, kontaktar vid behov HR.
  • Dokumenterar allt kontinuerligt samt håller den drabbade informerad om vad som händer.
  • Kallar inblandade till individuella samtal och förtydligar vid behov vad vi står för. Erbjuder den drabbade möjlighet till egen samtalskontakt via extern part. Om den som kränker är anställd hos oss kan vi kräva samtal med extern part under professionell ledning. Bokar alltid uppföljningssamtal med vardera part.

Vi vill självklart alltid i första hand få den som kränker eller trakasserar att sluta, genast. Skulle det inte upphöra kan vi vidta andra åtgärder som till exempel omplacering. Om det är allvarligare saker som skett så kan det bli aktuellt med disciplinära åtgärder, uppsägning och/eller polisanmälan redan från början.