Respekt för varandra – kränkande särbehandling och trakasserier

Vi accepterar aldrig kränkande särbehandling eller trakasserier och gör allt för att det inte ska ske. Vi anser att alla människor har en moralisk och medmänsklig skyldighet att agera om det förkommer. Alla hos oss som har inflytande över andras dagliga arbete har ett extra stort ansvar att se till att vi inte möjliggör kränkande särbehandling eller trakasserier och att vi agerar om det ändå sker.