Vad ska jag göra?

Om någon hos oss har eller får problem är det viktigt att veta att ju tidigare vi kan erbjuda stöd och hjälp desto bättre är prognosen.

Vad ska jag göra?

  • Du måste tillämpa sunt förnuft och måttlighet vid alla sammanhang där du representerar företaget.
  • Berätta för någon t.ex. den som leder ditt arbete eller HR om du tror att du själv har problem.
  • Om du använder läkemedel som kan påverka arbetsförmågan måste du berätta det för den som leder ditt dagliga arbete. Du kan behöva ha förändrade arbetsuppgifter under en period.
  • Du måste medverka i en eventuell utredning av alkohol och/eller drogproblem och i relevant åtgärd om utredningen visar att det behövs. Om det skulle visa sig att någon anställd hos oss får eller har problem med alkohol, ger vi möjlighet till rehabilitering för att möjliggöra fortsatt arbete hos oss. En medarbetare som framgångsrikt har genomgått rehabilitering för alkoholproblem erbjuds precis lika rättigheter och har lika skyldigheter i sin anställning som alla andra.
  • Du ska ställa upp på provtagning om det finns grundad misstanke, i samband med utredning eller vid eventuella slumpvisa tester i enlighet med fastställda rutiner för alkohol- och drogtester.
  • Överträdelser, som t.ex. vägran att medverka i provtagning, utredning etc. kan ytterst leda till att anställningen ifrågasätts.

Om du uppmärksammar:

  • Du ska berätta om tecken eller incidenter som tyder på att en arbetskamrat har problem eller uppträder påverkad på arbetsplatsen till den som leder ditt arbete. Det handlar om säkerhet och att hjälpa personen ifråga och det kommer att, om du vill, behandlas anonymt.
  • Det är alltid rätt att handla. Tala med personen själv om din oro. Du kan också prata med skyddsombud, HR eller facket.