Om du leder andra människors dagliga arbete

Om någon hos oss har eller får problem är det viktigt att veta att ju tidigare vi kan erbjuda stöd och hjälp desto bättre är prognosen. För att kunna agera tidigt krävs det kunskap om hur du kan upptäcka eventuella signaler och vad du kan och ska göra om du uppmärksammar.

Om du leder andra människors dagliga arbete

  • Det är viktigt att det finns en hög tilltro och samarbete mellan alla som leder vår verksamhet, facket och anställda i hanteringen av dessa mycket svåra frågor.
  • Vår inställning gällande alkohol och droger ska vara känd och efterlevas.
  • Rådgör direkt med HR eller extern samarbetspartner i samband med misstänkta alkohol- och/eller drogrelaterade problem och incidenter.
  • Uppmuntra medarbetare att vid behov söka hjälp för alkohol- och/eller drogproblem.
  • Sekretess och tystnadsplikt gäller för samtliga som fått information om medarbetares hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden.