Personligt ansvarstagande – alkohol och droger

Vi vill värna en bra arbetsplats med väl fungerande människor som arbetar hos oss. Vi tror att en öppen attityd, med högt personligt ansvarstagande och ett seriöst förhållningssätt till alkohol, läkemedel och illegala droger är en förutsättning för att kunna förebygga problem. Delar av vår verksamhet omfattar servering av alkohol, vilket ställer särskilda krav på omdöme, tillförlitlighet och ansvarstagande. Vi vill visa respekt för människor och värna den personliga integriteten samtidigt som våra regler, värderingar och förhållningssätt ska vara tydliga.

Alla som arbetar hos oss ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen!