Hur gör vi för att ha en fantastisk arbetsmiljö?

Att människor väljer att arbeta hos oss – för det göra alla som går till våra arbetsplatser varje dag – är vi glada och stolta över. Vi är också ödmjuka inför det faktum att det är ett stort förtroende vi har fått. Vi måste ta väl hand om de som arbetar hos oss. Vi är övertygade om att människorna hos oss, hur de mår, trivs och arbetsplatsen i stort, är det som gör att vi lyckas som företag. Utan välmående människor – inget välmående företag. Så enkelt är det!

 

Våra arbetsplatser ska utifrån alla aspekter möjliggöra ett roligt, friskt och långt arbetsliv.

 

  • Alla måste ta ansvar för arbetsplatsen och arbeta tillsammans. Du ingår i alla, oavsett om du är anställd, anlitad, samarbetspart eller kund.
  • Från första dagen och under hela vår tid tillsammans lovar vi att alla har den kunskap som krävs för att må bra och hålla sig skadefria på jobbet.
  • Vi följer självklart all lagstiftning, ingen hos oss får dölja missförhållanden och arbetsplatserna är anpassade för att fungera för arbetet. Känns det inte rätt så flaggas det till någon ansvarig på arbetsplatsen.
  • De hos oss som har stort inflytande på andra människors dagliga arbete, ges rätt förutsättningar för att kunna använda sitt inflytande på ett bra och sunt sätt. Om rätt förutsättningar saknas så ska det signaleras till närmsta chef.
  • Vi undersöker, och tar helst tag i problem innan de uppkommer. Vi arbetar klart med det som behöver göras och är efteråt nyfikna på om det blev som tänkt. Vi ger möjlighet att utveckla sig i sina nuvarande arbetsuppgifter, sin person eller mot nya mål.
  • Mångfald är naturligt. Vi vill att alla ska vilja och få möjlighet att arbeta hos eller med oss. Vi bryr oss inte om ifall du benämner dig som hon, han eller hen, hur det tar sig uttryck eller vem du väljer att bli kär i. Vi bryr oss inte heller om din etniska tillhörighet, om du tror eller inte tror, om du har någon funktionsnedsättning eller din ålder. Vi gör ingen skillnad på grund av det, för vi vet att alla människor är unika!