Våra värderingar & etiska principer

Ett ansvarsfullt och hållbart företagande handlar för oss om att förena lönsamhet, socialt ansvarstagande och miljöhänsyn. Det handlar om omsorg om verksamheten, medarbetarna, samhället och miljön. Det är viktigt för oss att ta ansvar och bidra till att påverka både den egna verksamheten och vår omvärld till det bättre.

Nedan finner du dokumentet med våra etiska principer inkluderat vår Code of Conduct. De finns i en svensk och en engelsk version. Ett annat sätt att läsa om det är att navigera runt bland rubrikerna till vänster här på hemsidan.

Därutöver finner du även vår integritetspolicy.

Moment Group etiska principer (inkl. Code of Conduct)_23 mars 2018

OUR VALUES ETHICAL PRINCIPLES incl. CODE OF CONDUCT_ Moment Group April 2018

KLICKA HÄR FÖR ATT LÄSA MOMENT GROUPS INTEGRITETSPOLICY – PÅ SVENSKA, DANSKA, NORSKA och ENGELSKA

Etiska principer