Uppdatering avseende 2Entertains satsning på den tysktalande marknaden

2Entertains satsning på den tysktalande marknaden avbryts i nuvarande format. Satsningens resultatpåverkan på koncernen under fjärde kvartalet 2018 uppgick till -10 msek och totalt för helåret till -17,8 msek. Arbete pågår med att utröna om förutsättningar finns för att, med mindre risktagande, fortsätta satsningen genom att öppna för ett samarbete med ett av Tysklands största produktionsbolag. Resterande kostnader för satsningen i nuvarande format beräknas uppgå till cirka 3 msek.

2Entertain meddelade i januari 2018 att verksamheten skulle utökas genom etablering i de tysktalande länderna. 2Entertain gick därmed in på Europas näst största musikalmarknad, med närmare 100 miljoner invånare. Satsningen inleddes med att under hösten spela den produktion av Flashdance som 2Entertain, med stor framgång, tidigare spelat under flera säsonger i Sverige. Föreställningen hade premiär i Hamburg i september 2018 och har därefter spelats på nio orter. Under hösten har totalt 61 000 biljetter sålts vilket ska jämföras med målsättningen, som låg på 90 000 biljetter.

– Vi gjorde en missbedömning när vi beslutade oss för att gå in på den tysktalande marknaden i egen regi. Vï har stor vana vid att producera och marknadsföra musikaler på den svenska marknaden och vår plan var att ta med oss den erfarenheten och sedan anställa tre personer med lokal anknytning för att överbrygga de skillnader som finns mellan marknaderna. Vi kan nu konstatera att detta inte var tillräckligt. Nu tittar vi på om vi kan motivera en fortsatt satsning genom ett upplägg i form av ett samarbete med ett av Tysklands största produktionsbolag. Vi tror fortfarande på att 2Entertain med framgång kan sätta upp musikaler i de tysktalande länderna, men risken måste bli mindre, säger Janne Andersson, VD 2Entertain.

– 2Entertains satsning i Tyskland har inneburit en exponering mot en ny marknad med stor potential och vi har under hösten löpande analyserat utvecklingen. Vi konstaterar nu att vi har misslyckats med att nå våra mål och väljer därför att avbryta vår satsning i nuvarande format, så att denna riskexponering inte fortsätter under 2019 för koncernen, säger Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group.