Två nya ledare när ett affärsområde blir två

Moment Groups affärsområde Immersive Venues delas upp i två affärsområden med show- och eventarenorna i det ena och aktivitetsarenorna i det andra. Genom att samla arenor med liknande erbjudanden och målgrupper i respektive affärsområde säkerställer vi ett fokuserat och dedikerat ledarskap. Det kommer att ge bättre förutsättningar för både utveckling och tillväxt

Frode Flygelring blir affärsområdeschef för aktivitetsarenorna

Frode Flygelring började i koncernen februari 2022 och kommer närmast från rollen som Head of Group Business Control i Moment Group. Frode är en av nyckelpersonerna bakom idéutveckling och etablering av de två nya koncepten SLICE och BERMUDA DECK SHUFFLE CLUB. Malmö blir första ort för koncepten som därefter kommer att etableras på fler platser i Skandinavien.

Tillsammans med koncernens befintliga aktivitetsarenor STAR Bowling i Göteborg och BALLBREAKER i Stockholm bildas affärsområdet inom segmentetet ”aktivitetsarenor”.

Mikael Nilsson blir affärsområdeschef för show- och eventarenorna

Mikael Nilsson som började i koncernen hösten 2019 blir affärsområdeschef för show- och eventarenorna efter att ha haft rollen som tf Affärsområdeschef Immersive Venues sedan februari förra året.

Cirkusbygningen/Wallmans i Köpenhamn, Hamburger Börs, Golden Hits och Wallmans i Stockholm, Kungsportshuset i Göteborg samt Wallmans i Oslo är koncernens sex väletablerade arenor som tillsammans bildar affärsområdet inom segmentet ”show- och eventarenor”. I affärsområdet återfinns också de framgångsrika koncepten Golden Hits och Wallmans.

–        Nu kommer Mikael att kunna använda sin breda erfarenhet och sitt stora engagemang och fokusera på att tillsammans med våra arenachefer fortsätta utveckla våra fantastiska arenor och koncept för shower och events, säger Magnus Widell, COO och vice VD Moment Group.

–        Frodes bakgrund inom controlling, arbetet med våra två nya koncept och hans smittande energi är den perfekta kombinationen för att ta sig an rollen som affärsområdeschef för våra aktivitetsarenor med stort fokus på fler etableringar, fortsätter Magnus Widell.

–        Jag är glad att vi nu har kapacitet att göra den här förändringen för att ha mer tid och kraft att fokusera på att utveckla våra erbjudanden och säkerställa att vi är relevanta även framöver! Att dela upp Immersive Venues i två områden blir ett steg i den riktningen för att skapa bättre förutsättningar för oss alla för resan vi har framför oss säger Martin du Hane, VD/Koncernchef Moment Group

Uppdelningen i fyra affärsområden görs från den 1 juli och speglas med start i rapporten för det tredje kvartalet.  Övriga två affärsområden inom koncernen är Live Entertainment, som leds av Janne Andersson och Event, som samlar det båda bolagen Hansen med Niclas Möller som VD och Minnesota med Andy Pimmeshofer som VD.