Rapporten för Q2: Fokus både på utveckling och konsolidering

VD HAR ORDET Vi summerar andra kvartalet som påverkats av det fina vädret och en vikande konjunktur med ökade omkostnader. Samtidigt är det glädjande att konstatera att de av våra verksamheter som riktar sig till företag fortsatt ser en stark efterfrågan. Under kvartalet har vi fortsatt med våra tillväxtspår och två nya koncept har lämnat ritbordet för att till hösten ha premiär i Malmö i form av SLICE och BERMUDA DECK SHUFFLE CLUB. Parallellt har vi fortsatt fokusera på att konsolidera våra verksamheter och stärka vår balansräkning genom att bland annat amortera superlånefaciliteten, det lån som togs upp i samband med finansieringslösningen som slöts under pandemin.

Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 198 msek (175 msek) med ett rörelseresultat på -13 msek (20 msek). Kvartalets omsättning är 23 msek högre än motsvarande period föregående år trots att omsättningen påverkats negativt av det fina vädret samt förändrade beteenden efter ökade omkostnader och oron kopplat till konjunkturutvecklingen. Föregående år erhölls under perioden coronarelaterade stöd om 25 msek vilket påverkade resultatet positivt.

En indikation på försäljningsläget framåt är de förutbetalda biljettintäkterna som vid utgången av perioden uppgick till 87 msek (87 msek). Siffran kan dock påverkas av hur produktionsportföljen skiljer sig åt mellan åren. Vi är glada för vår starka produktions-portfölj som står sig väl i konkurrensen. Detta blir än viktigare i kombination med att nå ut med våra budskap och erbjudanden när vi verkar gå mot en svagare konjunktur.

Vi går ur perioden med 87 msek (132 msek) i likvida medel. Kassaflödet följer plan och under kvartalet har koncernen amorterat totalt 55 msek samt gjort investeringar om 9 msek.  Kassaflödet från rörelsen backade 21 msek då vi har en lägre aktivitetsnivå under våren jämfört med vinterperioden.

Koncernens externa lån förfaller enligt nuvarande villkor i slutet av mars 2024 (109 msek) och arbetet med att fortsatt stärka balansräkningen pågår. Koncernens anstånd med skatter, avgifter och hyror uppgår till 85 msek och skall återbetalas successivt fram till årsskiftet 2025/26.

Inom koncernen har vi under sommaren generellt sett en lägre aktivitetsnivå och det som framför allt är i gång är våra sommarföreställningar på Krusenstiernska och Vallarna, sommarnattklubben på Golden Hits och à la carte-restaurangen Wagners Bistro. Premiärerna har varit lyckade och vi ser fram emot många semesterfirande gäster. Under sommaren arbetar vi också intensivt inför lanseringen av våra nya koncept SLICE och BERMUDA DECK SHUFFLE CLUB där Malmö blir först ut med premiär till hösten.

Vi står fortsatt trygga i det vi själva kan påverka och parallellt arbetar vi med att parera för oron i omvärlden som sannolikt kommer påverka vår bransch och efterfrågan på upplevelser och nöjen. Jag önskar er en fortsatt fin sommar med förhoppning om att vi ses på någon av våra sommarföreställningar!

Göteborg 19 juli 2023

Martin du Hane
VD/Koncernchef Moment Group