Moment Groups verksamheter genomför besparingar för stärkt lönsamhet

Inom Moment Group genomförs under första kvartalet åtgärder som sammantaget kommer att resultera i 11 msek i sänkta fasta kostnader på årsbasis. Inom affärsområde Live Entertainment genomför 2Entertain ett åtgärdsprogram och koncernens övriga affärsområden samt moderbolaget effektiviserar genom att ett antal gemensamma funktioner inte ersätts.

Inom affärsområde Live Entertainment genomför 2Entertain ett åtgärdsprogram som syftar till att dra ned lokal- och personalkostnaderna, vilket ger en besparing på totalt 6 msek på årsbasis. Detta motsvarar 14% av 2Entertains fasta kostnader och besparingarna realiseras succesivt under 2019/2020. 2Entertain har även tagit fram en uppdaterad riskbedömningsmodell, som syftar till att minska risktagandet i framtida produktioner inom musikal, teater och show.

Inom koncernens övriga affärsområden och i moderbolaget har under första kvartalet effektiviseringar i gemensamma funktioner genomförts, då ett antal tjänster inte ersatts. Detta innebär besparingar på ytterligare 5 msek på årsbasis med effekt från och med andra kvartalet 2019. 

Totalt adresserar koncernen därmed under första kvartalet besparingar uppgående till 11 msek på årsbasis.

– Utöver ovan kommunicerade besparingar på 11 msek fortsätter arbetet under året med att successivt stärka koncernens lönsamhet med fokus både på att utveckla och bli mer kostnadseffektiva i våra verksamheter”, säger Pelle Mattisson, VD/Koncernchef Moment Group.