Moment Groups årsredovisning för 2018 har publicerats

Moment Groups årsredovisning för 2018 publiceras idag och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com.

 

Årsredovisningen finns tillgänglig i digital version på bolagets hemsida och kan beställas i tryckt version genom mail till info@momentgroup.com.