Moment Groups årsredovisning för 2017

Moment Groups årsredovisning för 2017 har publicerats och finns tillgänglig på bolagets hemsida www.momentgroup.com.

Årsredovisningen finns tillgänglig i digital version på bolagets hemsida och kan beställas i tryckt version genom mail till info@momentgroup.com.