Moment Group utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån

Moment Group AB meddelar idag att bolaget utvärderar möjligheten att emittera ett obligationslån på den nordiska marknaden. Bolaget har givit Carnegie Investment Bank mandat att arrangera investerarpresentationer under nästkommande vecka. Med förbehåll för rådande marknadsförhållanden kan en SEK-denominerad obligationstransaktion följa.

Moment Groups tillväxtstrategi bygger på att succesivt expandera verksamheten till nya segment inom upplevelseindustrin samtidigt som befintliga affärsområden utvecklas.

Som en del av denna strategi och i syfte att ytterligare stärka möjligheten att kunna tillvarata potentiella förvärvsmöjligheter undersöker Moment Group möjligheten att emittera icke säkerställda obligationer på den nordiska marknaden.

Emissionslikviden från en potentiell emission avses användas i bolagets löpande verksamhet inklusive förvärv.