Moment Group med fokus på hållbarhet

Som en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin har Moment Group ett stort ansvar i att driva på utvecklingen inom hållbarhet och ställa krav där det finns möjlighet att påverka. En viktig del i detta är att ha en tydlig strategi som visar genuint engagemang i frågan, med konkreta mål och handlingar som ger resultat.

För att driva hållbarhetsarbetet inom Moment Group är sedan i höstas Linn Färjhage, Head of Sustainability, på plats. Linn jobbar övergripande inom koncernen med att samordna insatser som görs inom de olika verksamheterna, fastställa prioriteringar och mål samt driva hållbarhetsarbetet framåt. Hon kommer också säkerställa att de nya kraven enligt CSRD följs.

– Att arbeta aktivt och målmedvetet med hållbarhet är avgörande för att vara relevanta även i framtiden men givetvis även för att minska vårt avtryck för framtida generationer, säger Martin du Hane, Group CEO.

– Vår målsättning är att forma en strategi som förenar koncernen kring ett par viktiga ställningstaganden där samtliga verksamheter med gemensam kraft och tydligt engagemang kan göra skillnad på riktigt. Tillsammans blir vi starkare och kommer kunna göra skillnad, fortsätter Martin du Hane.

– Hållbarhet för mig innebär ”att bry sig om”. Att reflektera och göra medvetna val. Det är många komponenter som är viktiga för att skapa en framgångsrik hållbarhetsstrategi och det allra viktigaste för Moment Groups del är att kunna svara på vårt ”varför”. Varför hållbarhet är viktigt för oss och varför vi skall göra vissa saker. Vi måste skapa rätt förutsättningar för att kunna agera hållbart, såväl internt som externt. Det skall vara lätt att göra rätt, säger Linn Färjhage, Head of Sustainability.

Hållbarhet är ett av Moment Groups fyra övergripande fokusområden. Att arbeta med upplevelsebaserad verksamhet är i sig mer hållbart än mycket annat som erbjuds men strävan sträcker sig längre än så – ambitionen är att skapa så hållbara upplevelser som det bara är möjligt.