Moment Group genomför spridningsemission

Styrelsen i Moment Group AB har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 beslutat om en spridningsemission av aktier som tillför bolaget maximalt 2,5 miljoner EUR (ca 25 miljoner sek).

För att få en större spridning av ägandet i golaget vilket skapar förutsättning för en ökad likviditet i aktien, samt för att tillföra ytterligare kapital för fortsatt tillväxt har styrelsen i Moment Group, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 8 maj 2018 beslutat att genomföra en spridningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom emissionen tillförs bolaget maximalt 2,5 miljoner EUR före avdrag för emissionskostnader.

Motiven till aktieägarspridning genom en nyemission är att:

  • Öka kännedomen om bolaget i kapitalmarknaden och nå nya aktieägare som delar bolagets syn på upplevelseindustrin som en attraktiv tillväxtbransch.
  • Bredda aktieägarbasen med ett ökat antal aktieägare och därmed skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i aktien.
  • Stärka balansräkningen för fortsatt tillväxt med en god balans mellan eget kapital och extern finansiering.
  • Säkerställa god kassalikviditet över årets säsongsvariationer då verksamheten, i takt med att den växer, har ett kassaflöde som är avsevärt starkare på vinterhalvåret (Q4/Q1) än under sommarhalvåret (Q2/Q3).
  • Öka antalet medlemmar i koncernens aktieägarprogram där de med minst 1000 aktier ges möjlighet till biljetter till exempelvis smygpremiärer.

Läs mer på hemsidan – klicka här