Moderbolaget

MODERBOLAGET I MOMENT GROUP
Moderbolaget i Moment Group arbetar med att utveckla bolag inom upplevelseindustrin. Att samla starka varumärken under ett paraply bidrar till att skapa fler affärer och förmånligare inköpsavtal. Inom moderbolaget finns även business supportfunktioner med specialistkunskap inom ekonomi, HR, IT och affärsutveckling. Förutom att arbeta med att utveckla de befintliga verksamheterna driver moderbolaget en tydlig strategi för tillväxt – från idéskapande till finansiering och etablering.

FÖRSTA HALVÅRET 2023
Under våren presenterades två nya koncept – SLICE och BERMUDA DECK SHUFFLE CLUB – båda med premiär i Malmö i höst. Därefter finns framskridna planer på att etablera koncepten i fler skandinaviska städer samtidigt som andra spännande idéer för tillväxt finns på ritbordet.

Ett omfattande arbete görs för närvarande för att ta nästa steg gällande den digitala kundresan med målsättningen att fortsätta utveckla koncernens starka marknadsposition och samtidigt öka både beläggning och intjäning i produktioner och på arenorna. Efter att bolagets likvida medel under de senaste fem kvartalen stadigt ökat fattades beslut om att amortera hela skulden om 35 msek i Superlånefaciliteten per den 30 juni 2023.


Martin du Hane

VD/Koncernchef Moment Group

martin.duhane@momentgroup.com