Koncernens utveckling

Vi har mer än 36 års erfarenhet av att skapa upplevelser. Merparten av verksamheterna bedrivs på våra tolv egna arenor men vi sätter även upp flertalet events och produktioner på externa arenor och på olika destinationer över världen.

En av våra framgångsfaktorer är att varje verksamhet äger och driver sin affär och vi sträva hela tider efter att frågor och beslut skall hanteras av de medarbetare som kan affären bäst och är så nära kunden eller gästen som möjligt. Detta skapar en kultur som vi tror bidrar till högt engagemang och en entreprenörsanda hos våra medarbetare vilket är avgörande för vår fortsatta framgång.

FOKUSOMRÅDEN FRAMÅT
De senaste åren har präglats av pandemin som påverkat vår bransch på ett brutalt sätt och fokus har legat på att hantera de dagliga utmaningarna. Nu har vi skapat en finansiell plattform som tillsammans med kompetens, erfarenhet och engagemang ger oss goda förutsättningar att ta nästa steg. Tillsammans med våra ledningsgrupper jobbar vi med prioriteringar framåt för att utveckla befintliga verksamheter parallellt med att vi vill addera nytt till koncernen.

Vi har även en del spännande tillväxtprojekt som nu ligger på ritbordet och som förhoppningsvis kommer konkretiseras i närtid.

TILLVÄXTRESAN SEDAN 1987
Nedan illustreras hur koncernen vuxit sedan det första bolaget – 2Entertain – grundades 1987. Sedan dess har många starka entreprenörsdrivna bolag med flertalet välkända varumärken införlivats i den koncern som bildades 2010 och som idag verkar under namnet Moment Group.