Hållbarhet

Konsumtionen av upplevelser driver till stor del vår kultur i dag med ett behov av händelser som berör emotionellt och som ger bestående minnen värda att dela med andra, både i verkligheten och digitalt. Forskning visar dessutom att upplevelser ger ett högre välmående än ting så hos oss mår människor bra utan att vi behöver utsätta naturen för stor påfrestning genom resurskrävande tillverkning.

HÅLLBARHET I FOKUS
Vi är övertygade om att ett aktivt miljöarbete och ett socialt engagemang inte bara ger oss och våra medarbetare ett gott samvete, det skapar också nya affärsmöjligheter och ökar bolagets långsiktiga värde.

Hållbarhet för oss är att bedriva en sund verksamhet med fokus inte bara på lönsamhet utan också på välmående och trygghet för både människa och miljö.

VÅR AMBITION
Sedan början av året har vi ökat intensiteten i arbetet inom hållbarhet och ett projekt som drivs av moderbolaget och förgrenar sig ut i samtliga verksamheter har påbörjats. Ambitionen är att sammanställa allt det som redan görs, lära av varandra, fortsätta utveckla och sätta tydliga måltal
för hållbarhet inom perspektiven VERKSAMHET, MEDARBETARE, MILJÖ och SAMHÄLLE.

Klicka här och läs vår senaste hållbarhetsredovisning