Våra fyra affärsområden

Verksamheterna i Moment Group är indelade i fyra olika affärsområden med ett moderbolag som samlar gemensamma Business Supportfunktioner med specialistkunskap inom Ekonomi, HR, Kommunikation, IT och Affärsutveckling.

I siffror summerar vi helheten från senaste året så här och information om de olika affärsområdena navigerar du dig till i menyn till vänster.