Finansiella mål

Koncernens finansiella mål är under strategisk översyn.