Nytt datum för publicering av Q1-rapporten: 18 april 2019

Publiceringen av Moment Groups Delårsrapport för Q1 har tidigarelagts och kommer att publiceras enligt följande:

DAG: TORSDAG 18 APRIL 2019

CIRKATID: KL 08.30