Finansiell kalender

Moment Group har följande preliminära tillfällen inplanerade i den finansiella kalendern.

En period om 30 dagar före publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké ser vi som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med investerare eller analytiker hålls under den perioden.

Kommande ”tysta perioder” infaller:

12 januari – 11 februari 2022
28 mars – 27 april 2022
22 juni – 22 juli 2022
5 oktober – 4 november 2022

Datum Händelse Tid
11 februari 2022 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2021 kl. 08.30
27 april 2022 Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2022 kl. 08.30
Preliminärt 3 maj 2022 Årsstämma 2022
22 juli 2022 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2022 kl. 08.30
4 november 2022 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2022 kl. 08.30