Finansiell kalender

Moment Group har följande preliminära tillfällen inplanerade i den finansiella kalendern.

En period om 30 dagar före publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké ser vi som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med investerare eller analytiker hålls under den perioden.

Kommande ”tysta perioder” infaller:

25 september – 25 oktober 2019
8 januari – 7 februari 2020
24 mars – 23 april 2020

Datum Händelse Tid
25 okt 2019 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2019 kl. 08.30
7 feb 2020 Bokslutskommuiké 1 januari - 31 december 2019 kl. 08.30
23 apr 2020 Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2020 kl. 08.30
5 maj 2020 Årsstämma i Göteborg