Finansiell kalender

Moment Group har följande preliminära tillfällen inplanerade i den finansiella kalendern.

En period om 30 dagar före publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké ser vi som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med investerare eller analytiker hålls under den perioden.

Kommande ”tysta perioder” infaller:

30 mars – 29 april 2020
24 juni – 24 juli 2020
23 september – 23 oktober 2020

Datum Händelse Tid
29 april 2020 Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2020 kl. 08.30
5 maj 2020 Årsstämma i Göteborg kl. 16.00
24 juli 2020 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2020 kl. 08.30
23 oktober 2020 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2020 kl. 08.30