Finansiell kalender

Moment Group har följande tillfällen inplanerade i den finansiella kalendern.

En period om 30 dagar före publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké ser vi som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden hålls under den perioden.

Kommande ”tysta perioder” infaller:

10 januari – 9 februari 2024
3 april – 3 maj 2024
19 juni – 19 juli 2024
16 oktober – 15 november 2024

Datum Händelse Tid
21 november 2023 Investerarpresentation - digitalt kl. 14:00
9 februari 2024 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023 kl. 08.30
3 maj 2024 Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2024 kl 08:30
14 maj 2024 Preliminärt datum för årsstämman
19 juli 2024 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2024 kl 08:30
15 november 2024 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 september 2024 kl 08:30