Finansiell kalender

Moment Group har följande preliminära tillfällen inplanerade i den finansiella kalendern.

En period om 30 dagar före publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké ser vi som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med investerare eller analytiker hålls under den perioden.

Kommande ”tysta perioder” infaller:

19 mars – 18 april 2019
26 juni – 26 juli 2019
25 september – 25 oktober 2019

Datum Händelse Tid
18 apr 2019 Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2019 kl. 07.30
7 maj 2019 Årsstämma i Göteborg kl. 18.30
26 jul 2019 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2019 kl. 08.30
25 okt 2019 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2019 kl. 08.30