Finansiell kalender

Moment Group har följande preliminära tillfällen inplanerade i den finansiella kalendern.

Bokslutskommuniké och delårsrapporter publiceras, om ej annat meddelas, vanligtvis ca 08.30 på rapportdagen.

En period om 30 dagar före publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké ser vi som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med investerare eller analytiker hålls under den perioden.

Kommande ”tysta perioder” infaller:

9 januari – 8 februari 2019
26 mars – 25 april 2019
26 juni – 26 juli 2019
25 september – 25 oktober 2019

Datum Händelse
4 dec 2018 Moment Group presenteras på ABG/Introduce Investor Day i Stockholm** Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
8 feb 2019 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018
25 apr 2019 Delårsrapport Q1 1 januari - 31 mars 2019
7 maj 2019 Årsstämma i Göteborg
26 jul 2019 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2019
25 okt 2019 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2019