Finansiell kalender

Moment Group har följande preliminära tillfällen inplanerade i den finansiella kalendern.

En period om 30 dagar före publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké ser vi som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med investerare eller analytiker hålls under den perioden.

Kommande ”tysta perioder” infaller:

19 juni – 19 juli 2022
5 oktober – 4 november 2022

Datum Händelse Tid
19 juli 2022 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2022 kl. 08.30
4 november 2022 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2022 kl. 08.30