Finansiell kalender

Moment Group har följande tillfällen inplanerade i den finansiella kalendern.

En period om 30 dagar före publicering av delårsrapporter eller bokslutskommuniké ser vi som en ”tyst period”. Det innebär att inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknadenmed hålls under den perioden.

Kommande ”tysta perioder” infaller:

3 april – 3 maj 2023
19 juni – 19 juli 2023
18 oktober – 17 november 2023
10 januari – 9 februari 2024

 

 

Datum Händelse Tid
10 maj 2023 Årsstämma kl. 13.00
19 juli 2023 Delårsrapport Q2 1 januari - 30 juni 2023 kl. 08.30
17 november 2023 Delårsrapport Q3 1 januari - 30 september 2023 kl. 08.30
9 februari 2024 Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2023 kl. 08.30