Hållbarhet

För oss inom Moment Group handlar hållbarhet om att utveckla och arbeta ansvarsfullt utifrån affärsmässiga, sociala och miljömässiga aspekter. Det handlar om omsorg om verksamheten, medarbetarna, samhället och miljön. Samhällsengagemang är en naturlig del av arbetet inom Moment Group och ett sätt att bidra till en hållbar samhällsutveckling. För att lyckas med detta krävs ett stort engagemang både från oss som bolag och bland våra medarbetare. 

I dokumentet du får upp genom att klicka på länken nedan beskriver vi Moment Groups arbete och de hållbarhetsfrågor som enligt oss är de mest väsentliga utifrån vår verksamhet och påverkansmöjlighet.

 

Hållbarhetsredovisning_2022

HÅLLBARHETSREDOVISNING_2021

Hållbarhetsredovisning_2020

Hållbarhetsrapport_2019

 

mg_genre_06