Finansiella mål och utdelningspolicy

Moment Group offentliggjorde den 14 november 2023 nya finansiella mål som har fastställts för att återspegla koncernens strategiska prioriteringar och ambitionen att vara den ledande aktören inom upplevelseindustrin i Skandinavien. Utdelningspolicyn förblir oförändrad enligt tidigare beslut.