Valberedningen

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande inom valberedningen. De tre enligt Euroclear Swedens ägarförteckning röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

 

Valberedningen – offentliggjord den 4 oktober 2023 – utgörs av följande ledamöter:

Per Taube 
Bo Wallblom
Mark Hoffman
Leif West (styrelseordförande)

Aktieägare som önskar lämna förslag kan kontakta valberedningen genom att maila till valberedningen@momentgroup.com.

För att läsa de fullständiga instruktionerna för Moment Groups valberedning – klicka på dokumentet nedan.

Bil. 2. Instruktion för Moment Groups valberedning_beslutade 10 naj 2023