Valberedningen

Valberedningen ska ha fyra ledamöter, varav en ska utses till ordförande inom valberedningen. De tre enligt Euroclear Swedens ägarförteckning röstmässigt största aktieägarna utser var sin ledamot i valberedningen, varvid ägandeförhållandena avser tidpunkten den 31 augusti. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Om en ledamot lämnar valberedningen i förtid, ska en ny ledamot om möjligt utses av samma aktieägare. Om nämnda aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek, som inte redan har utsett en ledamot till valberedningen, beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Förutom de av de tre största aktieägarna utsedda ledamöterna ska Moment Groups styrelseordförande vara ledamot i valberedningen.

 

Valberedningen – offentliggjord den 24 september 2019 och uppdaterad 15 januari 2020 – utgörs av följande ledamöter:

Bo Wallblom (företräder Wallblomgruppen och Bo Wallblom)
Kenneth Engström (företräder Engströms trä i Brynje AB och Kenneth Engström)
Isak Wernhoff (företräder Thomas Wernhoff)
Jan Friedman (styrelseordförande i Moment Group AB)

Aktieägare som önskar lämna förslag kan kontakta valberedningen genom att maila till valberedningen@momentgroup.com.

För att läsa de fullständiga instruktionerna för Moment Groups valberedning – klicka på dokumentet nedan.

Instruktion för Moment Groups valberedning_antagen vid årsstämman 7 maj 2019