Styrelsen

Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen ska också utfärda riktlinjer till verkställande direktör. Utöver detta ska styrelsen se till att kontrollen av bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande.

Styrelsen har antagit en arbetsordning för sitt arbete som innehåller regler för antalet ordinarie styrelsemöten, ärenden som skall behandlas vid ordinarie styrelsemöten samt styrelseordförandens åligganden. I arbetsordningen regleras även arbetsfördelningen mellan styrelse och VD/Koncernchef.

De externa revisorerna redogör för sina iakttagelser till styrelsen i dess helhet en gång per år.

Styrelsens uppgifter utförs till del av dess revisionsutskott och dess ersättningsutskott.

I revisionsutskottet ingår: Kenneth Engström (ordförande) och Leif West
I ersättningsutskottet ingår: Leif West (ordförande) och Bo Wallblom


LEIF WEST, styrelseordförande
Född 1962, invald 2021
Leif West arbetar sedan 2009 som VD/Koncernchef för Gelba-koncernen, ett bolag fokuserat på större fastighetsprojekt samt investeringar i övrigt. Han var tidigare koncernchef under tio år för CG Duka Retail AB, en nordisk koncern inriktad på detaljhandel och fastighetsinvesteringar.

Andra väsentliga uppdrag: ett större antal styrelseuppdrag varmed han är styrelseordförande alternativt styrelseledamot i bl.a. Forsbergs Fritidscenter AB, Airport City Stockholm AB och Fastighetsbolaget Villa Godthem AB.

Antal aktier i bolaget: 0 st (Leif West är VD i Gelba Management AB, som innehar 94 732 746 aktier).

ANNA BAUER, styrelseledamot
Född 1972, invald 2021
Anna Bauer är för närvarande VD för den nyöppnade evenemangsarenan Scandinavian XPO i Stockholm, där hon tidigare arbetade som försäljningschef. Hon var under sex år affärsområdeschef för Stockholm Live och hon har även arbetat som försäljningschef på flera av Sveriges ledande eventbyråer. Anna är i grunden utbildad journalist och tv-producent men gick tidigt 2000-tal över till att arbeta med affärsutveckling.

Andra väsentliga uppdrag; diverse juryuppdrag i Gyllene Hjulet, Årets Eventchef m fl samt medlem i Advisory Board för huvudstadens största evenemangsarenor via Stockholm Visitors Board.

Antal aktier i bolaget: 0 st

KENNETH ENGSTRÖM, styrelseledamot
Född 1973, invald 2020
Kenneth Engström är företagare med lång erfarenhet inom främst trävaru- och fastighetsbranschen. Idag är han verksam i det egna bolaget Engströms Trä i Brynje AB och sin enskilda firma med verksamhet inom skogsnäringen. Kenneth Engström har ett stort intresse för företagande och entreprenörskap. Intresset för nöjesarrangemang har funnits länge och i många år har Kenneth arbetat ideellt i Ope IF:s nöjesavdelning och anordnat danser och andra nöjesarrangemang i Östersund.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i Engströms Trä i Brynje AB och Nygårds Fastighets AB.

Antal aktier i bolaget: 38 217 501 st

THOMAS ENGELHART, styrelseledamot
Född 1967, invald 2022
Thomas Engelhart har en bred erfarenhet från olika branscher på den nordiska och Internationell marknaden från roller som bland annat VD, Kommersiell chef och AO-chef på American Express EMEA, Scandic Hotels, Coop, Radisson Hotels och SAS. Thomas har även haft rollen som Ordförande för Stureplansgruppen från 2018-2020 och Co-founder & Ordförande för Future Generation Invest från 2001 – 2007. Sen 1,5 år tillbaka jobbar Thomas som konsult för H&M med ansvar för utveckling av en ny affär och ett kund- och partner program för alla gruppens varumärken. Thomas har en Bachelor i Hotel Management från Schweiz, en Master i Internationell Business från Frankrike och varit initiativtagare och ansvarig för utvecklingen av ett flertal olika upplevelsedrivande koncept inom hotell och restaurant som exempelvis The Signature Hotels inom Scandic-kedjan.

Andra väsentliga uppdrag; Sen 2020 är Thomas styrelseledamot hos SABIS AB och jobbar även som strategisk rådgivare för Norrsken Foundation och Bain & Company.

Antal aktier i bolaget: 185 000 st

Peter Settman, styrelseledamot
Född 1969, invald 2022
Peter Settman är grundare av Simplexity Partners, entreprenör och investerare i flera start-ups. Han grundade Baluba 1989 som växte till det största oberoende TV-produktionsbolaget i regionen innan han sålde det 2009 till Nordic Entertainment Group. Peter stannade kvar som Creative Director, samtidigt som han grundade Simplexity Partners med fokus på aktivt ägande i nystartade företag. 2014 startade han Brain Academy Inc. ett internationellt produktionsbolag som numera bytt namn till Stockholm Syndrome med bas i Los Angeles. År 2018 var Peter en av grundarna av American Song Contest Inc.

Andra väsentliga uppdrag: Peter är styrelseordförande eller styrelseledamot i flera bolag kopplade till Simplexity Partners som driver affärskompetens inom flera sektorer och kontinenter.

Antal aktier i bolaget: 0 st

TINA TROPP JERRESAND, styrelseledamot
Född 1971, invald 2022
Tina Tropp Jerresand arbetar idag som Head of People & Culture i Sverige och Finland på Nordic *
Choice Hotels. Hon har en bred erfarenhet inom HR med sin core inom talangförsörjning och ledarskap. I rollen som HR-chef var hon med och etablerade ett av Stockholms största hotell- och restaurangprojekt; At Six, Hobo och TAK. Tina har ett stort nätverk inom besöks- och eventbranschen då hon under 6 år arbetat med rekrytering på Pointpeople Rekrytering som hon även är medgrundare till. Hon har även en gedigen bakgrund inom försäljning och har bland annat varit försäljningschef på First Hotels samt Key Account Manger på Nordic Choice Hotels. Hon är utbildad civilekonom och certifierad inom flera olika test- och utbildningsverktyg.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelsesuppleant Wenderfalck Kommunikation AB

Antal aktier i bolaget: 0 st

BO WALLBLOM, styrelseledamot
Född 1944, invald 2021
Bo Wallblom är idag koncernchef och styrelseordförande i Wallblomguppen, som han grundade för 35 år sedan. Koncernen är idag, genom dotterbolag, verksam inom fastigheter, finansförvaltning samt inom skönhetsindustrin.

Andra väsentliga uppdrag: Styrelselordförande och VD i Lesley Invest Aktiebolag. Styrelseordförande i Lesley Cosmetics AB.

Antal aktier i bolaget: 56 956 253 st

 

Styrelsens oberoende i förhållande till bolaget, bolagets ledning och större aktieägare

Namn: Leif West
Befattning: Styrelseordförande
Ledamot sedan: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Anna Bauer
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Thomas Engelhart
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2022
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Kenneth Engström
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2020
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ

Namn: Peter Settman
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2022
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Tina Tropp Jerresand
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2022
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: JA

Namn: Bo Wallblom
Befattning: Styrelseledamot
Ledamot sedan: 2021
Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: JA
Oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget: NEJ