VD & Koncernledning

VD/Koncernchef leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för dotterbolagen.

Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till VD/Koncernchef. Koncernledningen består av nio personer  och förutom VD/Koncernchef återfinns här Group CFO, HR-chef, Kommunikationschef, CIO samt respektive dotterbolags VD.

För bakgrundsbeskrivningar utöver VD/Koncernchef se senaste årsredovisningen.

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
Född 1972, tillträdde som VD/Koncernchef 2016.
Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg samt Executive Education från Harvard Business School, Boston och IMD, Lausanne. Tidigare väsentliga uppdrag: Koncernchef/CEO och Affärsområdeschef mediekoncernen Stampen AB. Innehar 64 944 aktier och 432 693 optioner.

JANNE_KVADRAT150

Janne Andersson
Affärsområdeschef Live Entertainment/VD 2Entertain
Josefin Dalum
Group CFO
Ida Forsén
HR chef
Ia Lindahl Idborg
Kommunikationschef/IR
Conny Lingmerth
VD Hansen
Eva Persson
Affärsområdeschef Venues/
VD Wallmans Group
Andy Pimmeshofer
VD Minnesota Communication
Magnus Rösman
Affärsområdeschef Immersive Experiences
Josef Wellmarker
CIO