VD & Koncernledning

VD/Koncernchef leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för dotterbolagen.

Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till VD/Koncernchef. Koncernledningen består av åtta personer  och förutom VD/Koncernchef återfinns här Group CFO, CHRO, Kommunikationschef/IR samt respektive dotterbolags VD.

För bakgrundsbeskrivningar utöver VD/Koncernchef se senaste årsredovisningen.

Pelle Mattisson, VD/Koncernchef
Född 1972, tillträdde som VD/Koncernchef 2016.
Utbildning: Civilingenjör i Industriell Ekonomi från Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg samt Executive Education från Harvard Business School, Boston och IMD, Lausanne. Tidigare väsentliga uppdrag: Koncernchef/CEO och Affärsområdeschef mediekoncernen Stampen AB. Innehar 120 916 aktier och 432 693 optioner.
Pelle Mattisson är även tf VD för Wallmans Group tills ny VD är rekryterad.

JANNE_KVADRAT150

Janne Andersson
Affärsområdeschef Live Entertainment/VD 2Entertain
Josefin Dalum
Group CFO & vice VD
Ida Forsén
CHRO
Ia Lindahl Idborg
Kommunikationschef/IR
Conny Lingmerth
VD Hansen
Vakant
VD Wallmans Group – rekrytering av ny VD pågår
Andy Pimmeshofer
VD Minnesota Communication
Magnus Rösman
Affärsområdeschef Immersive Experiences