VD & Koncernledning

VD/Koncernchef leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för dotterbolagen.

Koncernledningen utgörs av de personer som rapporterar direkt till VD/Koncernchef. I koncernledningen verkar, förutom VD/Koncernchef Group CFO, Kommunikationschef/IR, HR Business support samt respektive dotterbolags VD alternativt Affärsområdeschef.

För bakgrundsbeskrivningar utöver VD/Koncernchef se senaste årsredovisningen.

Martin du Hane, VD/Koncernchef & Group CFO
Född 1977, VD/Koncernchef sedan 22 mars 2021
Martin in du Hane är sedan mars 2021 både VD/Koncernchef och Group CFO och har varit verksam i Moment Group sedan 2019. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har bland annat sju års erfarenhet från EY innan han drev egen konsultverksamhet som 2016 såldes till KPMG. Innan Martin anslöt till Moment Group var han ansvarig för Group Finance och Treasury-avdelningen på Elof Hansson Holding AB.
JANNE_KVADRAT150Janne Andersson
Affärsområdeschef Live Entertainment & VD 2Entertain
Ia Lindahl Idborg
Kommunikationschef & IR-ansvarig
Emma Lorensson
HR Business Support
Mikael Nilsson
tf AO-chef Immersive Venues
Niclas Möller
VD  Hansen
Andy Pimmeshofer
VD Minnesota Communication