VD & Koncernledning

Group CEO leder koncernens löpande verksamhet genom främst koncernledningen och ledningsgrupperna för dotterbolagen.

I koncernledningen verkar, förutom Group CEO, Group CFO, Head of Communication & IR, Head of People & Culture, Head of IT  samt respektive Affärsområdeschef / VD.

För bakgrundsbeskrivningar utöver Group CEO se senaste årsredovisningen.

Martin du Hane, Group CEO & Group CFO
Född 1977, Group CEO sedan 22 mars 2021
Martin in du Hane är sedan mars 2021 både VD/Koncernchef och Group CFO och har varit verksam i Moment Group sedan 2019. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och har bland annat sju års erfarenhet från EY innan han drev egen konsultverksamhet som 2016 såldes till KPMG. Innan Martin anslöt till Moment Group var han ansvarig för Group Finance och Treasury-avdelningen på Elof Hansson Holding AB.
Aktieinnehav: 28 472 st
JANNE_KVADRAT150Janne Andersson
Affärsområdeschef & VD 2Entertain
Aktieinnehav: 174 575 st
 Patrick Bågendahl
Head of IT
Aktieinnehav: 585 st

Susanne Bäckström
Head of People & Culture
Aktieinnehav: 0 st
Frode Flygelring
Affärsområdeschef & VD Kungsportsgruppen
Aktieinnehav: 4 974 st
Ia Lindahl Idborg
Head of Communication & IR
Aktieinnehav: 2 150 st
Mikael Nilsson
Affärsområdeschef & VD Wallmans Group
Aktieinnehav: 17 433 st
Niclas Möller
VD Hansen
Aktieinnehav: 0 st
Andy Pimmeshofer
VD Minnesota Communication
Aktieinnehav: 0 st