Ersättningar

Nedan återfinns aktuell dokumentation rörande ersättningar till ledande befattningshavare

 

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare_antagna 8 MAJ 2018

Redovisning av utvardering av ersattningar till ledande befattningshavare_8 maj 2018

 

VDs innehav av köpoptioner
Under första kvartalet 2017 ingicks avtal mellan VD, Pelle Mattisson, och ägaren, Lesley Invest AB, avseende köpoption innebärande rätt för Mattisson att av Lesley Invest förvärva 432 693 aktier. Optionen avser således existerande aktier, har en löptid på 35 månader och transaktionen är gjord på marknadsmässiga villkor.